NKM Norrlandskustens Maskinhandel AB återkallar takarmatur

Frivillig åtgärd. NKM Norrlandskustens Maskinhandel AB återkallar takarmatur av märket Optonica då det visat sig finnas risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-05-15
  • Ärendenummer:19EV1081
  • Part i ärendet:NKM Norrlandskustens Maskinhandel AB
  • Tillverkare:Optonica
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Optonica
  • Modell:OT 6680
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Enligt den tekniska undersökningen framkom att instruktioner och hållfastighet visar brister, vilket kan leda till elchock.Skruvarna som fäster ändstycket till armaturens stomme klarar inte 0,4Nm i vridmoment. Anslutningskabeln saknar dragavlastningsdon och när anslutningskabeln utsätts för drag påfrestas lödningarna på kretskortet.

Administrativa brister

Instruktionerna för anslutning av produkten är bristfällig och instruktioner på svenska saknas. Ursprungsbeteckning och symbol för varning vid byte av ljuskällan saknas. EU-försäkran och importörens namn och adress saknas på produkten.

Åtgärder

NKM Norrlandskustens Maskinhandel AB kommer att stoppa försäljningen av produkten och göra återtag från konsument. Produkten ska också tas bort från hemsidan. 

Kända försäljningsställen

NKM Norrlandskustens Maskinhandel AB

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".