Nördic AB återkallar Ring Fill Light

Godtagbar frivillig åtgärd. Nördic AB stoppar försäljningen och återkallar en Ring Fill Light då det finns risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-09-02
  • Ärendenummer:21EV3304
  • Part i ärendet:Nördic AB
  • Tillverkare:Jiangmen Aoshen Trading Co. Ltd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Okänt
  • Modell:YQ-460A
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Vid felfallsprovning (elektrolyt-kondensator kortsluten), smälter nätsladdens isolering så pass mycket att spänningsfarliga delar kan beröras. Både inkommande och utgående ledare är lödda direkt på kretskortet utan en anordning som försäkrar att ledarna inte lossnar. Ifall ledarna lossnar så kan primärkretsens spänningsfarliga delar kopplas till sekundärkretsen som kan beröras.

Administrativa brister

Tillverkarens namn och adress saknas på produkten. Importörens namn och adress saknas på produkten. Det finns ingen bruksanvisning och produkten saknar en korrekt EU-försäkran. 

Åtgärder

Nördic AB har stoppat försäljningen och återtagit produkten från de kunder som har köpt den.

Kända försäljningsställen

Nördics egen hemsida 

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-09-03