Nordic Teknik House AB återkallar USB-laddare

Frivillig åtgärd. Nordic Teknik House AB återkallar USB-laddare då undersökning visat att produktens brister kan orsaka brand och elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-07-17
  • Ärendenummer:19EV3041
  • Part i ärendet:Nordic Teknik House AB
  • Tillverkare:Okänt
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänt
  • Modell:SKU1164
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brand, Elchock

Tekniska brister

Produkten har ett flertal allvarliga brister. Kondensatorn som ligger mellan primärkretsen och sekundärkretsen är inte klassificerad och den ska vara av klass Y1. Kondensatorn klarar heller inte spänningsprovet. Kraven på luftavstånd och krypavstånd mellan primärlindningen och sekundärlindningen uppfylls inte. Höljet på produkten uppfyller inte kraven på beständighet mot eld och höljet brinner upp i sin helhet då det utsätts för bränningsprov. Dessa brister innebär att det föreligger risk för elchock eller brand vid användning.

Administrativa brister

EU-försäkran saknas. Elsäkerhetsverket har bett om en EU-försäkran men inte fått den. Produkten saknar identitetsmärkning och det saknas även bruksanvisning på svenska. Importörens namn och adress saknas på produkten och finns inte heller på produktens förpackning. Tillverkarens namn och adress saknas på produkten och finns inte heller på produktens förpackning.

Åtgärder

Företaget har kontaktat samtliga kunder som köpt produkten och informerat om bristerna och återkallelsen.

Kända försäljningsställen

teknikhouse.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Patrik Espino Colin