Normal återkallar Wax Heater

Godtagbar frivillig åtgärd. Normal återkallar pop up beauty wax värmare då produkten inte uppfyller kraven för säkerhet. Plasten kan smälta och spänningsfarliga delar är åtkomliga.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-09-07
  • Ärendenummer:22EV3187
  • Part i ärendet:Normal A/S
  • Tillverkare:SixFive Beauty group
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:POP UP BEAUTY WAX VÄRMARE
  • Modell:RWH015
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Produkten har inte tillräckligt värmeskydd, nedre delen av höljet smälte under testning. Produkten har bristfällig jordanslutning. Märkningen på produkten visar att den är klassad för 220V och 60Hz, standarden kräver att klassificeringen inkluderar 230V och 50Hz. Det visar att den är avsedd för en annan marknad än Sverige.

Administrativa brister

Produkten saknar märkning med tillverkarens namn och postadress på produkten. 

Produkten saknar EU-försäkran.

Åtgärder

Normal har säljstoppat produkten och återkallar den från konsumenter i Sverige. 

Kända försäljningsställen

Normal-butiker

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-09-16