Granit Funktion och Förvaring AB säljstoppar lampa

Tillverkare/säljare informerar. Vägglampa i porslin återkallas då det visat sig att den kan orsaka elchock. Bristerna är så allvarliga att Granit Funktion & Förvaring väljer att återkalla produkten.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2018-11-19
  • Ärendenummer:18EV5759
  • Part i ärendet:Granit Funktion & Förvaring AB
  • Tillverkare:Granit Funktion och Förvaring AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Bright Concept
  • Modell:373659
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Enligt undersökning kan lampsladden lossna och vassa kanter kan skada lampsladden.

Åtgärder

Granit Funktion & Förvaring väljer att återkalla produkten.

Kända försäljningsställen

Granits butiker

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2018-11-02