Oase Outdoors ApS återkallar elektrisk kylväska

Tillverkare/säljare informerar. Oase Outdoors ApS återkallar elektrisk kylväska av varumärket Outwell då det visat sig att produkten har brister som kan orsaka risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-10-25
  • Ärendenummer:21EV5795
  • Part i ärendet:Oase Outdoors ApS
  • Tillverkare:Oase Outdoors ApS
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Outwell
  • Modell:Deep chill 29, 38 samt 50
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister: 

Isolationen av de elektriskt ledande delarna är bristfällig och kan leda till elektrisk chock. Produkten saknar dessutom jordning.

Åtgärder:

Återtag från konsument.

De kunder, som ännu inte blivit kontaktade, ska vända sig dit dom köpt sin vara för retur och för att få pengarna tillbaka.

Kända försäljningsställen:

getcamping.se, outhnorth.com

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".