Olsson & Jensen tvingas säljstoppa Taklampa trä

Försäljningsförbud. Taklampa trä från Olsson & Jensen får försäljningsförbud då produkten inte uppfyller kraven för att får säljas på den svenska marknaden.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-12-15
  • Ärendenummer:21EV4704
  • Part i ärendet:Olsson & Jensen
  • Tillverkare:Olsson & Jensen
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Olsson & Jensen
  • Modell:FL010114
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister:

Armaturen är försedd med den äldre typens lamppropp, skall vara av typen DCL. Armaturen är felaktigt försedd med symbolen för klass II produkt men armaturen är av klass I. Lamphållaren börjar rotera då den utsetts för 1,6Nm vridmoment, skall klara 2,0Nm utan att rotera.

Administrativa brister:

Produktens dokumentation saknar spårbarhet och den har ingen korrekt EU-försäkran.

Åtgärder:

Produkten har slutat att säljas

Kända försäljningsställen:

Finns ett flertal olika återförsäljare. Dessa har blivit informerade av tillverkaren att lampan ska sluta säljas.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".