Optom ApS återkallar torkugn

Godtagbar frivillig åtgärd. Optom ApS återkallar Excalibur torkugn då Elsäkerhetsverkets provning visar att produkten kan orsaka brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-06-14
  • Ärendenummer:22EV300
  • Part i ärendet:Optom ApS
  • Tillverkare:Excalibur
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Excalibur
  • Modell:4400220F, 3621-1263,
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Bristerna som framkommit vid provning innebär att produkten kan orsaka brand, vilket kan riskera säkerheten för person eller egendom. Följande brister upptäcktes vid provningen: - Under värmeprov med onormala driftsförhållanden fattade fläkten in i apparaten eld. Branden fick produktens hölje att smälta. - Under värmeprov med normala driftsförhållanden överskreds temperaturgränsen för nätsladden.

Administrativa brister

Produkten saknar märkning med tillverkarens fullständiga postadress på produkten. Produkten saknar även märkning med importörens namn och postadress. Produkten saknade bruksanvisning vid leverans. Svensk bruksanvisning har senare inkommit till Elsäkerhetsverket. Produkten saknar också korrekt EU-försäkran.

Åtgärder

Optom har meddelat Elsäkerhetsverket att de vidtar frivilliga åtgärder och att de via sina återförsäljare kommer att återkalla från konsument de produktexemplar som sålts under 2022

Kända försäljningsställen

Bagaren och kocken

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-07-08