Osram GmbH stoppar försäljningen av samt återkallar batteristarthjälpare

Tillverkare/säljare informerar. Osram GmbH stoppar försäljningen av samt återkallar batteristarthjälpare då tekniska brister innebär risk för brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2024-02-15
  • Ärendenummer:24EV845
  • Part i ärendet:Osram GmbH
  • Tillverkare:Osram
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:OSRAM, RING
  • Modell:OBSL260, RPPL260, EAN-kod 406217226434 1(OSRAM) och 5055175250144 (RING)
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Ett tekniskt fel har upptäckts som kan leda till att produkten kortsluts och orsakar överhettning.

Åtgärder

Tillverkaren har identifierat ett potentiellt fel och återkallar denna produkt med omedelbar verkan. Tillverkarens anvisningar är att produkten måste förvaras utomhus och skyddas från vatten och regn i en obrännbar miljö.

Annan information

Tillverkaren har information om återkallelsen på sin hemsida:

https://www.osram.se/cb/ 

https://www.osram.com/am/services/productrecall_obsl360.jsp

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2024-04-02