Överspänningsskydd med för klen isolation

Försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2010-06-29
  • Ärendenummer:10EV1536
  • Part i ärendet:Clas Ohlson AB
  • Tillverkare:Brennenstuhl
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Brennenstuhl
  • Modell:Premium-protect-line
  • Typ av produkt:Installationsmateriel
  • Brister:Risk för elchock

Åtgärder

Enkelisolerade kablar ligger mot insidan av överspänningsskyddets hölje. Det medför att krav på förstärkt isolering inte är uppfyllt. Läckströmmen är för hög vid tester. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person, husdjur eller egendom har verket bedömt att produkten inte behöver tas tillbaka från konsumenter och återförsäljare. Du som konsument kan istället vända dig till inköpsstället för reklamation.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068)  eller om elektromagnetisk kompabilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2014-11-09