Pelican Products Inc återkallar industrificklampa

Tillverkare/säljare informerar. Pelican Products Inc återkallat industrificklampa av modellserie 9410 och 9415 då det visat sig att batterierna kan explodera vid laddning. Pelican reparerar de berörda enheterna så att laddningen inte ska få batterierna att explodera.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-11-25
  • Ärendenummer:19EV6392
  • Part i ärendet:Pelican Products Inc
  • Tillverkare:Pelican Products Inc
  • Typ av åtgärd:Annat
  • Varumärke:Pelican
  • Modell:9410 och 9415 Industrificklampor
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

NiMH batterierna i modellserie 9410 och 9415 har visat sig i väldigt sällsynta fall kunna bli ostabila och explodera vid laddning. Detta har inträffat med batteripack som har varit fem år eller äldre. Om någon finns i närheten kan denne träffas av flygande delar.

Åtgärder: 

Pelican reparerar de berörda enheterna så att laddningen inte ska få batterierna att explodera. Återförsäljare för produkterna i Sverige är Wareco. Har du en 9410 eller 9415 ficklampa och ännu inte fått den reparerad ska du höra av dig till försäljningsstället för vidare information.

Kända försäljningsställen:

Wareco

Annan information (§23): 

Länk till information på hemsidan https://www.peli.com/media/docs/EU-Recall-Notice-9410-MULTILANGUAGE-14NOV19.pdf

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".