Present Katrineholm säljstoppar skarvsladdställ

Frivillig åtgärd. Present Katrineholm säljstoppar skarvsladdställ då det visat sig att produkten har brister som kan orsaka elchock och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-11-16
  • Ärendenummer:18EV5006
  • Part i ärendet:Present Katrineholm
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Elektrik Malzemesi
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brand, Elchock

Enligt den tekniska utredningen saknas petskydd och kablarnas area är för klena vilket kan det leda till brand och elchock. 

Kända försäljningsställen

Present Katrineholm

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud (pdf, 0,8 MB)

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Patrik Espino Colin