Dustin AB säljstoppar Prokord reseadapter

Godtagbar frivillig åtgärd. Dustin AB säljstoppar och återkallar reseladdare Prokord pga. tekniska brister som ger hög risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2023-04-05
  • Ärendenummer:22EV4927
  • Part i ärendet:Dustin AB
  • Tillverkare:Dustin AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Prokord
  • Modell:BST603
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Då petskydd saknas, tillsammans med utformningen av adaptern, så kan man komma åt spänningsförande delar. Man kan också göra enpolig isättning där det fria stiftet blir spänningsförande. Det ger en mycket hög risk för elchock. Bristerna kan orsaka elchock, vilket kan riskera säkerheten för person eller egendom.

Administrativa brister

En del märkning och instruktioner saknas.

Åtgärder

Tillverkaren har säljstoppat och återkallar produkten.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-04-11