Prylstaden säljstoppar ultraljudsluftfuktare med luftrening

Frivillig åtgärd. Prylstaden slutar att sälja ultraljudsluftfuktare med luftrening då det visat sig att den har en rad brister så som märkning och antibakteriella egenskaper.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-09-10
  • Ärendenummer:21EV3311
  • Part i ärendet:Asgari of Sweden AB
  • Tillverkare:Zhongshan Yingshang Electrical Co.,Ltd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Unknown
  • Modell:XY-01
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Annan

Administrativa brister

Apparaten saknar följande märkning:
- En ultraljudsfuktare ska vara märkt med symbolen "Rengör vattentanken var tredje dag" eller med liknande text.
- 230VAC ingår inte i märkspänningen.
- Modell- eller typreferens
- Klass II -symbol
- Namn, varumärke eller identifieringsmärke för tillverkaren eller ansvarig leverantör.
- Apparater som fylls manuellt ska ha ett nivåmärke eller andra medel för att ange när de fylls till sin nominella kapacitet, såvida de inte kan fyllas utöver denna kapacitet. Denna indikation ska vara synlig när apparaten fylls.

Produkten saknar information i bruksanvisningen samt att den inte är på svenska. 

Vattenbehållare av luftfuktare av ultraljudstyp som inte är försedda med specifika antibakteriella egenskaper ska vara konstruerade så att varje inre yta i kontakt med vatten är lättillgänglig för rengöring. Den ska också ge en hörbar och synlig indikation efter ett maximalt intervall på 3 dagar sedan den senaste påfyllningen och varje gång apparaten är spänningsförande. Indikationen ska vara kvar tills användaren vidtar åtgärder (t.ex. rengöring och fyllning av behållaren med färskt vatten eller återställning av larmet).

Åtgärder

Parten har slutat sälja produkten

Kända försäljningsställen

Prylstadens webbplats

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".