Prylxperten tvingas återkalla reseadapter

Försäljningsförbud. Prylxperten tvingas återkalla reseadapter då det har visat sig att den kan orsaka elchock. Bristerna är så allvarliga att Prylxperten måste återkalla sålda reseadaptrar från konsumenter.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-06-01
  • Ärendenummer:21EV299
  • Part i ärendet:Technology Of Sweden AB (Prylexperten.se)
  • Tillverkare:Okänt
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänt
  • Modell:Okänt
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Det är möjligt att sätta i endast ett stift av en stickpropp i reseadaptern vilket medför att det andra stiftet i stickproppen blir spänningsförande och lätt att komma åt. Spänningsförande delar är även berörbara när en stickpropp är delvis insatt i reseadaptern. Detta medför risk för elchock. Produkten har dessutom inget petskydd vilket inte är tillåtet i Sverige. En klass 0 stickpropp kan anslutas till adapterns uttagsdel försedd med jordning, det får inte vara möjligt att ansluta klass 0 stickpropp till uttag av klass I.

Administrativa brister

Produkten saknar EU-försäkran. Den är inte märkt med tillverkarens namn och adress, saknar uppgifter om importörens namn och adress. Ej märkt med modell eller typbeteckning. Produkten saknar medföljande information som säkerställer att den används på ett säkert sätt och för avsett ändamål.

Åtgärder

Försäljningsförbud med återtag från konsument.

Kända försäljningsställen

prylxperten.se och fyndiq.se

 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".