Raasdal Trading Aps säljstoppar växtarmatur

Godtagbar frivillig åtgärd. Raasdal Trading Aps slutar sälja växtlampa då Elsäkerhetsverkets kontroll visar att produkten har brister i konstruktionen som kan orsaka elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-05-20
  • Ärendenummer:22EV950
  • Part i ärendet:Raasdal Trading Aps
  • Tillverkare:Raasdal Trading Aps
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Lumeri
  • Modell:WP40-LED
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Vid byte av ljuskällan kan man komma i kontakt med spänningsfarliga delar, produkten skall märkas med en varning som saknas.

Skyddsjordningen är bristfällig, det saknas en anordning som försäkrar att de elektriska förbindningarna inte blir lösa. Dragavlastningsdonet är inte pålitligt, nätsladden rör sig 9mm då sladden utsätts för en 25 x 60N dragkraft.

Dragavlastningsdonet hindrar inte att nätsladden kan tryckas in i armaturen.

Armaturen är försedd med symbolen för klass II produkt även om den är av klass I.

Administrativa brister

Instruktioner på svenska saknas. Produkten saknar märkning med tillverkarens postadress på produkten och EU-försäkran är inte korrekt utformad.

Åtgärder

Lampan har slutat att säljas. De som finns kvar i lager har kasserats. Även modellerna WP20-COB och WP100-LED har säljstoppats då de var utförda på samma sätt. 

Kända försäljningsställen

ICE-Shop.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-05-30