Reforma Sthlm tvingas återkalla taklampa

Försäljningsförbud. Taklampa får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det visat sig att den kan orsaka elchock. Bristerna är så allvarliga att Reforma Sthlm måste återkalla sålda taklampor från återförsäljare och konsumenter.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-10-29
  • Ärendenummer:18EV4811
  • Part i ärendet:Reforma Sthlm Aktiebolag
  • Tillverkare:Scandinavian Lamps
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Scandinavian Lamps
  • Modell:Taklampa industri - vintage
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Den tekniska undersökningen visar att på grund av armaturens undermåliga konstruktion är det möjligt vid lampbyte att komma åt spänningsförande delar. Isolationsavståndet mellan spänningsförande delar och takkåpan är inte tillräcklig. Eftersom armaturens huvuddel inte är jordad ska dess ledare ha extra isolering. Ledarna har endast grundisolering, armaturens takkåpa är jordad. Vid provning av jordningen smalt plasten som håller jordningen på plats. Anslutningsklämman i takkåpan är undermålig och dragavlastningen uppfyller inte kraven. Det gör att inre ledare kan dras ut och man kan komma åt spänningsförande delar.

Administrativa brister

Märkningen är bristfällig då både ursprungsbeteckning och typbeteckning saknas.

Åtgärder

Bristerna är så allvarliga att Reforma Sthlm måste återkalla sålda taklampor från återförsäljare och konsumenter.

Kända försäljningsställen

Reforma Sthlm Aktiebolag

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2020-06-08