Respice Sweden AB säljstoppar värmefläkt

Godtagbar frivillig åtgärd. Respice Sweden AB säljstoppar en värmefläkt då tester visat att den har brister som ger risk för både elchock och brand

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-10-30
  • Ärendenummer:19EV4334
  • Part i ärendet:Respice Sweden AB
  • Tillverkare:Sandberg
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Sandberg
  • Modell:99112
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Vid den tekniska utredningen visade det sig att om värmefläkten står för nära ett objekt finns ökad risk för brand eller elchock. Vid provning där värmefläkten var riktad mot vägg smälte höljet vilket gjorde att spänningsbärande delar blev berörbara. Produkten klarade inte flamprovet med nålbrännare.

Administrativa brister

Inga anmärkningar

Åtgärder

Återkallelse från återförsäljare

Kända försäljningsställen

Jem & Fix

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2019-11-28