RGE AB tvingas säljstoppa Vespa bordslampa

Försäljningsförbud. RGE AB tvingas säljstoppa Vespa bordslampa. Lampan saknar CE-märkning och produktens nätsladd utsätts för nötning vilket medför att lampan kan orsaka elchock. RGE AB ska också återkalla produkten från sina återförsäljare.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2022-11-08
 • Ärendenummer:22EV4441
 • Part i ärendet:RGE AB
 • Tillverkare:Okänd
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
 • Varumärke:Piaggio, Vespa bordslampa
 • Modell:Okänd
 • Typ av produkt:Belysning
 • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Instruktionerna och teknisk data saknas. Nätsladden utsätts för nötning mot en vass kant inuti armaturen.

Administrativa brister

 • Produkten är inte CE-märkt
 • Produkten saknar märkning med typnummer, serienummer etc.
 • Produkten saknar märkning med tillverkarens namn och postadress på
  produkten.
 • Produkten saknar märkning med importörens namn och postadress på
  produkten.
 • Produkten saknar bruksanvisning.
 • Produkten saknar märkning som säkerställer att produkten används på ett
  säkert sätt och för avsett ändamål.
 • Produkten saknar EU-försäkran.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har fattat beslut om försäljningsförbud med återtag från återförsäljare.

Kända försäljningsställen

fyndab.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-12-16