Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co KG återkallar centrifug

Tillverkare/säljare informerar. Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co KG återkallar centrifug då det visat sig att att produkten har ett komponentfel som gör att trumman kan fortsätta rotera trots att luckan öppnas.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-10-29
  • Ärendenummer:21EV5550
  • Part i ärendet:Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co KG
  • Tillverkare:Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co KG
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Thomas
  • Modell:SEK 772 och SEK 776
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Annan

Tekniska brister:

På grund av komponentfel kan trumman fortsätta att rotera trots att luckan öppnas.

Åtgärder:

Återtag från konsument.

De kunder, som ännu inte blivit kontaktade, ska vända sig dit dom köpt sin vara för retur och för att få pengarna tillbaka.

Kända försäljningsställen: 

cdon, amazon och conrad

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".