Rusta AB återkallar blender

Tillverkare/säljare informerar. Rusta har konstaterat en konstruktionsbrist som visar sig vid felaktigt handhavande, som i sin tur potentiellt skulle kunna leda till personskada. Detta då blendern kan startas utan att glaskannan är monterad. Rusta har valt att återkalla alla sålda produkter.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-11-25
  • Ärendenummer:19EV6296
  • Part i ärendet:Rusta AB
  • Tillverkare:Fasett
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Fasett
  • Modell:900701370101, 900701370102, 900701370103
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Annan

Åtgärder

Vänligen returnera produkten hos Rusta för full återbetalning. Känner du dig osäker, kontakta Rusta i butiken eller på kundservice: customerservice@rusta.se (telefon 0771-28 10 10)

Du kan läsa mer om återkallelsen hos Rusta

https://www.rusta.com/se/information/kundservice/hjalp/aterkallelser/

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".