Rusta AB säljstoppar laserbelysning

Godtagbar frivillig åtgärd. Rusta AB säljstoppar laserbelysning då det visat sig att produkten har brister som kan orsaka elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-02-19
  • Ärendenummer:18EV6071
  • Part i ärendet:Rusta AB
  • Tillverkare:Rusta AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Rusta AB
  • Modell:Laserbelysning
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Enligt den tekniska undersökningen finns risk för inträngande av vatten i strömförsörjningsdonet med risk för elchock.

Administrativa brister

Förkopplingsdonet saknar märkning om märkeffekt på utgången.

Åtgärder

Stoppat försäljningen av produkten

Kända försäljningsställen

Rusta AB

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2019-03-25