Rusta AB säljstoppar laserbelysning

Frivillig åtgärd. Rusta AB säljstoppar laserbelysning då det visat sig att produkten har brister som kan orsaka elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2019-02-19
  • Ärendenummer:18EV6071
  • Part i ärendet:Rusta AB
  • Tillverkare:Rusta AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Rusta AB
  • Modell:Laserbelysning
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brand

Enligt den tekniska undersökningen finns risk för inträngande av vatten i strömförsörjningsdonet med risk för elchock.

Kända försäljningsställen

Rusta AB

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsstopp (pdf,0,5 MB)

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Patrik Espino Colin