Rusta AB säljstoppar ljusslinga

Tillverkare/säljare informerar. Rusta AB säljstoppar ljusslinga då tekniska brister medför att produkten kan bli för varm och därmed orsaka brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2023-03-21
  • Ärendenummer:23EV1903
  • Part i ärendet:Rusta AB
  • Tillverkare:Rusta AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Rusta
  • Modell:Light curtain Decoration LED Light system 1x2m
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Produkten kan bli för varm och därmed orsaka brand. 

Kända försäljningsställen

Rusta AB

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-04-25