Schou Company A/S säljstoppar blender

Godtagbar frivillig åtgärd. Schou Company A/S stoppar försäljningen av DAY blender då Elsäkerhetsverkets utredning visar att det finns risk för elchock och att det finns risk att produkten kan alstra en elektromagnetisk störning.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-09-22
  • Ärendenummer:22EV3050
  • Part i ärendet:Schou Company A/S
  • Tillverkare:Schou Company A/S
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:DAY
  • Modell:724801
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Risk för elchock, Risk för störning

Tekniska brister

Det finns risk för elchock om brytledarens koppling lossnar och kommer i kontakt med den ojordade metallramen då den endast är ansluten genom lödning. Produkten har bristfällig isolering och krypavstånd. Det finns brist i apparatens ram vid testning av dragavlastning. 

Produkten uppfyller inte kraven för Conducted Emissions och Disturbance Power. De uppmätta värdena kan orsaka störningar på rundradio.

Administrativa brister

Produkten har mindre brister i EU-försäkran.

Åtgärder

Schou Company A/S har stoppat försäljningen av produkten samt återkallat de exemplar som finns kvar i lager hos deras återförsäljare. 

Kända försäljningsställen

In&Finn, Ahlberg och SPNET

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-09-26