Schüco International KG informerar om destruktion av solcellspanel

Tillverkare/säljare informerar. Schüco International KG informerar konsumenter om destruktion av listade solcellspaneler då det finns risk för sprickbildning i panelen med vidare risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2022-01-22
  • Ärendenummer:22EV5960 samt 22EV5961
  • Part i ärendet:Schüco International KG
  • Tillverkare:Kioto Photovoltaics GmbH samt Ferrania Solis S.r.l.
  • Typ av åtgärd:Annat
  • Varumärke:SCHÜCO
  • Modell:MPE 205 PS 05, MPE 210 PS 05, MPE 215 PS 05, MPE 220 PS 05, MPE 175 MS 05, MPE 180 MS 05, MPE 185 MS 05, MPE 190 MS 05 samt MPE 200 PS 05
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Över tid finns risk för sprickbildning i interna kontaktdon som kan leda till överledning till modulens ram.

 

Åtgärder

Konsumenter varnas och uppmanas att destruera panelerna.

 

Datum för beslut 

22EV5960 2022-01-22

22EV5961 2022-11-01

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-06-21