Seletti tvingas säljstoppa bordslampan Mouse Lamp Standing - White

Försäljningsförbud. Seletti S.P.A tvingas säljstoppa bordslampan av modellen Mouse Lamp Standing - White. Armaturens lamphållare och medföljande LED-lampa är av modellen E12, vilken inte är tillåten i Europa. E12 har inget krav på beröringsskydd under i och urskruvning av lampan och uppfyller därmed inte de grundläggande säkerhetskraven. Krypavståndet mellan lamphållarens spänningsfarliga bottenkontakt och den berörbara metall-niten är 3,0mm, kravet är minst 4,6mm.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-10-29
  • Ärendenummer:20EV1722
  • Part i ärendet:Seletti S.P.A
  • Tillverkare:Seletti S.P.A
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Seletti
  • Modell:Mouse Lamp Standing - White 14884
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock, Annan
Pratbubbla med informationsikon

Felaktig information om försäljningsförbud mot Seletti Mouse Lamp

Den 5 november 2020 publicerade Elsäkerhetsverket information med rubriken ”Seletti tvingas säljstoppa bordslampan Mouse Lamp”. Informationens utformning var inte korrekt, då den inkluderade alla typer av produkten Mouse Lamp och därmed gav intrycket att Elsäkerhetsverket hade förelagt Seletti att upphöra med försäljningen av alla lampor i Mouse Lamp-serien. Elsäkerhetsverkets beslut (20EV1722) omfattar dock endast Mouse Lamp Standing White typ 14884 och omfattar inte övriga lampor i Mouse Lamp-serien.

Tekniska brister

Krypavståndet mellan lamphållarens spänningsfarliga bottenkontakt och den berörbara metall-niten är 3,0mm, kravet är minst 4,6mm. LED-lampan som levereras med armaturen, samt lamphållaren i armaturen är av E12-typ. Denna typ (E12) uppfyller inte säkerhetskraven i Europa.

Administrativa brister

Produkten saknar CE-märkning, bruksanvisning på svenska samt tillverkarens namn och adress på produkten. 

Åtgärder

Produkten får inte säljas längre

Kända försäljningsställen

Royl Design, Länna Möbler, Rum21, Nordiska Galleriet, Artilleriet, Sleepo, Solhem, Magasin11, DPJ, Vålamagasinet, Norrmalms elektriska, OC Oscar & Clothilde, Miljögården, Ljushuset, Fruugo och Designlite. 

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".