Silkflower Import AB återkallar lamphållare

Godtagbar frivillig åtgärd. Silkflower Import AB har slutat sälja lamphållare E14 till E27 från Shein med modellnamn A-41. Elsäkerhetsverkets kontroll visar att produkten inte uppfyller säkerhetskraven då lamphållaren inte ger skydd mot elchock. Silkflower Import AB har också valt att återkalla produkten från sina återförsäljare samt återkallat en liknande produkt av samma varumärke med modellnamn A-42.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-03-24
  • Ärendenummer:22EV1031
  • Part i ärendet:Silkflower Import AB
  • Tillverkare:Shein
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Shein
  • Modell:A-41, A-42
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Man kan komma åt spänningsförande delar när man skruvar i lampan. Lamphållaren  ger inte skydd mot elchock.

Administrativa brister

Lamphållaren saknar all form av märkning som krävs (CE-märke, ursprungsbeteckning, typbeteckning, märkeffekt, märkspänning, symbol för klass II produkt).

Åtgärder

Säljstopp och återkallelse från återförsäljare

Kända försäljningsställen

Fyndiq och Prylgrossen

 

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-03-24