Sneckenström Ekohandel tvingas återkalla värmematta

Försäljningsförbud. Värmemattan har allvarliga brister som gör att det finns risk för elchock. Elsäkerhetsverket har därför beslutat att Sneckenström Ekohandel måste återkalla alla sålda värmemattor.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-02-20
  • Ärendenummer:19EV6544
  • Part i ärendet:Sneckenström Ekohandel
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:Okänd
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Produkten klarade inte spänningsprovet vilket medför risk för elchock.

Administrativa brister

EU-försäkran är inte korrekt. Produkten saknar märkning och adressuppgifter. Brister i bruksanvisningen.

Åtgärder

Försäljningsförbud med återkallelse från konsument

Kända försäljningsställen

Sneckenströms ekohandel

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".