SolarEdge tvingas säljstoppa optimerare

Försäljningsförbud. SolarEdge tvingas säljstoppa en rad modeller av sina optimerare. Elsäkerhetsverket har även beslutat att SolarEdge ska återta de aktuella modellerna från sina återförsäljare. Elsäkerhetsverkets utredning visar att utrustningen alstrar oacceptabla störningar. Beslutet gäller i det här fallet 2 månader från det att det är mottaget.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-12-02
  • Ärendenummer:20EV1483
  • Part i ärendet:SolarEdge
  • Tillverkare:SolarEdge
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:SolarEdge
  • Modell:P300, P350, P350I, P370, P4040, P405, P500, P505, P600, P650, P700, P730, P800p, P800s, P850, OPJ300-LV, M6240
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för störning

När gäller beslutet?

Beslutet innebär att SolarEgde ska sluta sälja produkterna senast 2 månader från att de tagit emot beslutet. 

Tekniska brister

Mätningar visar att produkten avger störningar.

Administrativa brister

Den standard som det hänvisas till visar att tillverkaren inte sett till att uppfylla skyddskravet då standarden inte täcker det.

Åtgärder

Försäljningsförbud för produkterna kombinerat med krav på att tillverkaren tar tillbaka dem från återförsäljare.

Kända försäljningsställen

Flera

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-12-06