SSN Svensk Sport Nutrition AB tvingas säljstoppa SSN MASSAGE GUN 2.0

Försäljningsförbud. SSN Svensk Sport Nutrition AB tvingas säljstoppa massagepistol SSN MASSAGE GUN 2.0. Produkten och dess laddare har visat sig ha brister som gör att det finns risk för brand och elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-06-04
  • Ärendenummer:21EV1003
  • Part i ärendet:SSN Svensk Sport Nutrition AB
  • Tillverkare:Shenzhen Passion Joy Technolgy co.
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:SSN MASSAGE GUN 2.0
  • Modell:Mini
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

Sekundärpolens kabel endast fast med lod. Om kabeln lossnar kan den komma i kontakt med primärsidans komponenter. Felet innebär att ledaren på den säkra sekundärsidan sitter fast dåligt och kan lossna. Då kan man få ut primärsidans spänning på sekundärsidan, dvs. 230V på laddkabeln. Om du får 230V på laddkabeln kan batteriet i massagepistolen explodera då det inte tål så hög spänning. Det finns även en risk att man får kontakt med nätspänningen på 230V och strömgenomgång om man tar i sladden. Felet kan alltså leda till både brand och elchock.

Administrativa brister

Produkten saknar märkning med tillverkarens namn och adress. Den saknar också märkning med importörens adressuppgifter. Det finns brister i produktens bruksanvisning samt att EU-försäkran saknas. 

Åtgärder

Försäljningsförbud med återtag från återförsäljare

Kända försäljningsställen

SSN Svensk Sport Nutritions egna hemsida

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".