Radiostyrd bil stoppas

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Teknikmagasinet Sweden AB måste sluta sälja den.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-05-03
  • Ärendenummer:17EV55
  • Part i ärendet:Teknikmagasinet Sweden AB
  • Tillverkare:Vortex
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Vortex
  • Modell:A979, Monster RTR
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Brister

I laddaren till den radiostyrda bilen finns det allvarliga brister. I en komponent, transformatorn, så är det väldigt klen isolation. Det finns risk för elchock och brand.

Kända försäljningsställen

Teknikmagasinet

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2017-05-23