Störningar från lågenergilampa

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2016-02-18
  • Ärendenummer:15EV3918
  • Part i ärendet:Takisson Handelsbolag
  • Tillverkare:NewLife Tasarruf Ampülleri
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:NewLife Tasarruf Ampülleri
  • Modell:SFBSL50
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för störning

Åtgärder

Mätningar visar att lågenergilampan avger ledningsbunden störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är ansluten i närheten av lampan. Uppmätta störningar ligger på 14,8 dB över gränsen för ledningsbundna störningar. 11:e övertonen uppmättes dessutom till 444 % av gränsvärdet. Lampan saknar också EG-försäkran, vilket är en brist. 

Elsäkerhetsverket har krävt att Takisson Handelsbolag ska sluta sälja dessa produkter. 

Kända försäljningsställen

Takis Mobil

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2016-02-26