Störningar från lysrörsarmatur

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2015-10-27
  • Ärendenummer:15EV2232
  • Part i ärendet:Hornbach Byggmarknad AB
  • Tillverkare:Panlux
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Panlux
  • Modell:OFFICE 2X58W MAT
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för störning

Åtgärder

Mätningar gjorda efter en anmälan om störningar i ett elnät visar att lysrörsarmaturen avger ledningsbunden störning. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är ansluten i närheten av armaturen. Uppmätta störningar ligger på 29,94 dB över gränsen för ledningsbundna störningar.

Elsäkerhetsverket har krävt att Hornbach Byggmarknad AB ska sluta sälja dessa produkter. De har gjort det och dessutom tagit åtgärder för att stoppa försäljningen av armaturen i hela EU.

Kända försäljningsställen

Hornbach

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2015-10-30