Strålkastare klarar inte vattenprov

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2015-10-14
  • Ärendenummer:15EV1620
  • Part i ärendet:CDS Produkter AB
  • Tillverkare:CDS Produkter
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:CDS Produkter
  • Modell:Förpackningen är märkt med artikelnummer 40921
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Åtgärder

Strålkastaren, som är försedd med LED-teknik, klarar inte vattenprovet utan att vatten tränger in i armaturen. Det gör att det lätt kan bli spänningsöverslag mellan interna kretsar och ytterhöljet. Strålkastaren saknar också all märkning som krävs. I och med att strålkastaren ska anslutas till en låg spänning måste detta stå så man inte ansluter den till en för hög spänning.

Elsäkerhetsverket har krävt att CDS Produkter AB ska sluta sälja dessa produkter. 

Kända försäljningsställen

Swedol AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2015-10-30