Strömshaga AB återkallar vägglampa Margareta

Godtagbar frivillig åtgärd. Strömshaga AB stoppar försäljningen och återkallar vägglampan Margareta då det finns risk för elchock. Spänningsförande delar kan beröras när ljuskällan sitter i lamphållaren.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-04-14
  • Ärendenummer:21EV617
  • Part i ärendet:Strömshaga AB
  • Tillverkare:Strömshaga AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Strömshaga AB
  • Modell:Vägglampa Margareta antik vit/grafit
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Lamphållaren ger inte skydd mot elchock. Spänningsförande delar kan beröras då ljuskällan sitter i lamphållaren eftersom lamphållarens dimensionering inte uppfyller kraven.

Administrativa brister

Det finns brister i produktens märkning. Märkningens bokstäver/nummer är för små. Produkten saknar märkning med tillverkarens namn och adress.

Åtgärder

Strömshaga AB har stoppat försäljningen av produkten, återkallat den från sina återförsäljare samt påbörjat återtag från slutkonsument.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-05-18