Stuffstore tvingas säljstoppa myggfångare

Försäljningsförbud. Myggfångare såld hos Stuffstore får försäljningsförbud då Elsäkerhetsverkets test visar att produkten överskrider gränsen för störning.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-10-14
  • Ärendenummer:21EV3312
  • Part i ärendet:Stuffstore i Sävsjö AB
  • Tillverkare:Jieyang Senrun Electronic Technology Co., Ltd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Mosquito Killer
  • Modell:In the eye mosquito killer
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Risk för störning

Tekniska brister:

Överskider gränsen för störning

Administrativa brister:

Produkten är helt omärkt och saknar uppgifter som CE-märkning, tillverkares namn och adress, importörens namn och adress, typnr samt teknisk märkning.

Åtgärder:

Försäljningsförbud

Kända försäljningsställen:

Stuffstores hemsida

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".