Stuvbuktien återkallar elpatron till handdukstork

Frivillig åtgärd. Stuvbutiken återkallar elpatron till handdukstork då provrapport visar på brister i isoleringen och det finns risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2020-06-25
  • Ärendenummer:20EV195
  • Part i ärendet:Stuvbutiken AB
  • Tillverkare:Hammam Radiators
  • Typ av åtgärd:Annat
  • Varumärke:Hammam
  • Modell:AKS0303-HQ
  • Typ av produkt:Hushållsprodukter
  • Brister:Brand, Elchock, Annan

Tekniska brister

Produkten klarar inte spänningsprovet. Detta beror på brister i isoleringen. Produkten klarar inte heller kortslutningsprovet. Produkten saknar intern säkring.

Administrativa brister

Produktens bruksanvisning är inte på svenska. Den engelska bruksanvisningen saknar obligatorisk information. Importörens namn och adress saknas på produkten och finns inte heller på produktens förpackning.

Åtgärder

Stuvbutiken har slutat sälja produkten och återkallar den från konsumenter.

Kända försäljningsställen

Stuvbutiken AB

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Karin Dröschmeister