Sunnytek Solar Sweden AB tvingas säljstoppa Growatt växelriktare

Försäljningsförbud. Sunnytek Solar Sweden AB tvingas säljstoppa Growatt växelriktare då det finns en hög risk att solcellsanläggningar med denna typ av växelriktare installerad kan medföra en oacceptabel störning på radiokommunikationen.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-11-01
  • Ärendenummer:19EV5340
  • Part i ärendet:Sunnytek Solar Sweden AB
  • Tillverkare:Growatt
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Growatt
  • Modell:8000TL3-S
  • Typ av produkt:Installationsmateriel
  • Brister:Risk för störning

Tekniska brister:

Inga tekniska brister provade.

Administrativa brister: 

Den standard som det hänvisas till visar att tillverkaren inte sett till att uppfylla skyddskravet då standarden inte täcker det.

Produkten saknar en korrekt EU-försäkran.

Åtgärder:

Försäljningsförbud för produkten.

Kända försäljningsställen:

Sunnytek Solar Sweden AB.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-11-08