Sunpower Nordic AB tvingas säljstoppa solcellspaket

Försäljningsförbud. Solcellspaket med stickpropp får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det har visat sig att det finns risk att komma åt spänningsförande delar. Bristerna är så allvarliga att Sunpower Nordic måste säljstoppa produkten.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-01-14
  • Ärendenummer:21EV3363
  • Part i ärendet:Sunpower Nordic AB (SPN AB)
  • Tillverkare:Sunpower Nordic AB (SPN AB)
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Ej angivet
  • Modell:SKU 30007
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Produkten är avsedd att mata ström baklänges via en stickpropp, vilket gör att det finns risk för beröring av spänningsförande delar om de elektroniska skydden i produkten inte fungerar som de ska.

Administrativa brister

Produkten saknar EU-försäkran vilket är ett krav för att få tillhandahålla produkter inom EU. Tillverkaren är ansvarig för att upprätta EU-försäkran.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för produkten.

Kända försäljningsställen

sunpowernordic.com

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-01-31