Takarmatur återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla sålda takarmaturer.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2018-01-04
  • Ärendenummer:17EV15383
  • Part i ärendet:ABS M-Sport AB
  • Tillverkare:OED Group Limited
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:OED Group Limited
  • Modell:ABS-150-50W, OED-SS1550
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Brandrisk, Risk för elchock

Tekniska brister

När man byter ljuskälla så kan man lätt komma åt farlig spänning och få elchock. Både anslutningsledning och interna ledare är för klent tilltagna. Ledarna saknar korrekt dragavlastning och lossnar för lätt. Isolationsavstånd i armaturen är så låga som 1,4 mm där kravet är minst 4,6 mm. Armaturen klarar inte heller spänningsprov. 

Administrativa brister

Takarmaturen saknar även en korrekt EU-försäkran vilket är en allvarlig administrativ brist. 

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har ålagt ABS M-Sport AB att varningsinformera och återta alla sålda taklampor.Om du köpt denna produkt bör du lämna tillbaka den eller förstöra den.

Kända försäljningsställen

ABS M-Sport AB

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2018-01-10