Teknikmagasinet återkallar discolampor

Godtagbar frivillig åtgärd. Teknikmagasinet har beslutat att återkalla lamporna Disco LED Crystal Ball A250 och 254 från konsument, då lampornas skydd mot elchock är bristfälligt.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2017-10-31
  • Ärendenummer:17EV13005
  • Part i ärendet:Teknikmagasinet Sweden AB
  • Tillverkare:Topstar Lighting Equipment Limited
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:LED Crystal Ball
  • Modell:A254 och A250
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Brister

Med främmande föremål kan man direkt beröra spänningsförande delar via ventilationshålet. 

Åtgärder

Produkterna är därför helt säljstoppade och Teknikmagasinet ber alla som har köpt produkten att genast återlämna den till inköpsstället. Du får pengarna tillbaka utan att behöva uppvisa kvitto.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2017-10-31