Teknikproffset säljstoppar roterande partylampa

Godtagbar frivillig åtgärd. Teknikproffset säljstoppar roterande partylampa då det visat sig att den har brister som medför en risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2021-08-09
  • Ärendenummer:21EV3298
  • Part i ärendet:Teknikproffset Nordic AB
  • Tillverkare:Shenzhen Yushenghang Electronic Co.,LTD
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Led party light
  • Modell:Artikelnr. 38-29338
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Armaturens skyddsglas kan enkelt tas loss utan verktyg varvid spänningsfarliga delar kan beröras. Dragavlastningsdonet klarar inte en 25 x 60N kraft utan nätsladden rör sig 14,6mm, den får röra sig maximalt 2mm.

Administrativa brister

Samtliga märkningar och instruktioner om säker användning saknas. Bruksanvisningen är inte på svenska. EU-försäkran saknas.

Åtgärder

Teknikproffset har säljstoppat produkten och plockat bort den från sin butik. 

Kända försäljningsställen

Teknikproffset

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-08-10