TESY OOD säljstoppar samt återkallar varmvattenberedare

Tillverkare/säljare informerar. TESY OOD säljstoppar samt återkallar varmvattenberedare då tekniska brister medför risk för elchock.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2023-09-20
  • Ärendenummer:23EV5671
  • Part i ärendet:TESY OOD
  • Tillverkare:TESY OOD
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:TESY OOD
  • Modell:GCV 1504420 B11 TSRC, GCV 1504420 B11 TSRC, GCV 1004420 B11 TSRC, GCV 503815 B11 TSRC, GCV 503815 B11 TSRC
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Konstruktionsfel avseende avstånd i grundisolering i ett känt antal elektriska varmvattenberedare. Det finns en risk för elektrisk stöt om de krav som beskrivs i installationsmanualen inte är uppfyllda.

Åtgärder

Säljstopp med återkallelse. Länken nedan går till tillverkarens informationssida för vidare hjälp. 

Product Safety (tesy.com.bd)

Kända försäljningsställen

TESY, Onninen, Kesko AB

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2023-09-20