TFT-Hälsan tvingas säljstoppa frekvensbehandlingsinstrument

Försäljningsförbud. TFT-Hälsan tvingas säljstoppa frekvensbehandlingsinstrument då samtliga produkter saknar EU-försäkran om överensstämmelse.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-11-09
  • Ärendenummer:22EV85
  • Part i ärendet:TFT-Hälsan
  • Tillverkare:HongKong Singulary Co.Ltd., Oberon Ltd, Technology Co. Ltd., Frekvensbehandling i Norden AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Flera olika, se nedan
  • Modell:Frekvensanalys FA:03 QRMA Biophilia No 001460, OBERON bioresonansenhet Biofeedback device No 7374 model 10, Spooky X - Spooky 2 Generator X, Spooky2-XM generator, Zapper x3
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Annan

Tekniska brister

Produkterna har inte genomgått teknisk provning. Produkternas märkning och dokumentation har kontrollerats.

Administrativa brister

Samtliga produkter saknar EU-försäkran om överensstämmelse. Vidare saknar produkterna FA:03 QRMA, Spooky X, Spooky 2 och Zapper x3 dokumentation så som exempelvis provningsrapporter som visar att de genomgått bedömning av överensstämmelse. Avsaknad av EU-försäkran om överensstämmelse bedöms vara en allvarlig brist eftersom det är genom att upprätta EU-försäkran som tillverkaren intygar att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv samt garanterar att inte endast det provade produktexemplaret utan hela serieproduktionen uppfyller kraven.

Åtgärder

Elsäkerhetsverket har fattat beslut om försäljningsförbud.

Kända försäljningsställen

frekvensbehandling.se

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-12-02