Thansen AB stoppar försäljningen av grenuttag

Godtagbar frivillig åtgärd. Thansen AB stoppar försäljningen av 2-vägs grenuttag på grund av tekniska brister som innebär risk för elchock.

Fakta om produkten

 • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
 • Datum för beslut:2024-04-16
 • Ärendenummer:24EV1342
 • Part i ärendet:Thansen AB
 • Tillverkare:Thansen
 • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
 • Varumärke:CABE Lights
 • Modell:60067, 60068
 • Typ av produkt:Installationsmateriel
 • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Jordning kan åsidosättas då grenuttaget kan anslutas till jordat vägguttag och samtidigt anslutas mot ojordad icke dubbelisolerad produkt. 

Administrativa brister

 • Saknar helt märkning

Åtgärder

Thansen har frivilligt stoppat försäljningen av grenuttaget i sina egna onlinebutiker samt i alla sina egna fysiska butiker. 

Kända försäljningsställen

Thansen.se

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2024-05-17