Theofils AB återkallar badrumsarmatur

Tillverkare/säljare informerar. Theofils AB återkallar badrumsarmatur av modellen Lilium och Iris som sålts genom Svenska Badrumsinredningar AB under 2019. Det finns risk för elektrisk chock om installationen skett i en anläggning utan jordfelsbrytare/differential switch.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2020-10-27
  • Ärendenummer:20EV6555
  • Part i ärendet:Theofils AB
  • Tillverkare:L&S
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:L&S
  • Modell:Iris (Art 308123) / Lilium (art 308124)
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

En produktserie tillverkad från kvartal 4 under 2019 kan ha ett elektriskt fel som kräver åtgärd/utbyte utifall installation skett på ett specifikt vis. Risken kan vara elektrisk chock om installation skett i en anläggning utan jordfelsbrytare/differential switch enligt tillverkaren.

Åtgärder

Theofils erbjuder kostnadsfritt utbyte av monterad berörd produkt i anläggning utan jordfelsbrytare. Berörd armatur är de med QC1909-nummer (QC-numrets placering är på undersidan av fästets fot). Har er anläggning jordfelsbrytare kan ni bortse från detta meddelande. Armatur som berörs skall ha införskaffats genom Svenska Badrumsinredningar AB under 2019.

Om ni konstaterat att ni har berörd artikel och som installerats enligt ovan, vänligen kontakta Theofils omgående för åtgärd /utbyte/kontakt med elektriker. Har ni frågor, tveka inte att kontakta Theofils på order@theofils.se eller 010-1781300 (Jönköping)

Ytterligare information finns på Theofils hemsida

https://www.theofils.se/Global/Om%20Oss/%c3%85terkallelse%20badrumsarmatur%20L%20S.pdf

Kända försäljningsställen

Svenska Badrumsinredningar AB

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".