Theofils återkallar grenuttag med USB

Tillverkare/säljare informerar. Theofils återkallar grenuttag med USB då det kan vara fara för elchock på grund av klämda felmonterade ledare.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-02-15
  • Ärendenummer:21EV918
  • Part i ärendet:Theofils AB
  • Tillverkare:Theofils AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Inte märkt
  • Modell:Art 603792 och art 603793
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Det kan vara fara för elchock på grund av klämda felmonterade ledare. Då dessa artiklar saknar grundinformationen enligt Elsäkerhetsverkets normer och kan vara behäftad med fel har Theofils valt att idag ta bort artikeln från Svensk marknad.

Åtgärder

Kreditering av artikel med kassering via Elkretsen sker vid önskemål helt kostnadsfritt via Theofils. Vänligen kontrollera om ni har berörd produkt köpt via Theofils, vid osäkerhet tag omedelbar kontakt med Theofils kundtjänst för lämplig åtgärd.

Kända försäljningsställen

Theofils

Annan information

Har ni frågor, tveka inte att kontakta Theofils på order@theofils.se eller 010-1781300 (Jönköping)

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-03-12