Torqeedo återkallar batterier till utombordsmotor

Tillverkare/säljare informerar. Torqeedo återkallar batterier till utombordsmotor då det visat sig att det finns risk för överhettning och brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-07-18
  • Ärendenummer:19EV4018
  • Part i ärendet:Torqeedo GmbH
  • Tillverkare:Torqeedo GmbH
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Torqueedo
  • Modell:Travel och Ultralight
  • Typ av produkt:Övrigt
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Produkten har visat sig inte vara tillräckligt tät. I några fall har vatten kommer in i batteriet och resulterat i överhettning och brand.

Åtgärder

Torqueedo GmbH har stoppat all försäljning och vidtar åtgärder för de produkter som finns hos slutanvändarna. De som har produkterna som omfattas av åtgärder ska registrera sig hos Torqeedo och kommer få hjälp genom ett Torqeedo Service Center där batterierna testas och åtgärdas om det behövs. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Information om återkallelsen på Torqeedos webbsida

Senast granskad: 2019-10-08