Marshall-högtalare med säkerhetsbrister i batteri

Tillverkare/säljare informerar. Tillverkaren märkte i utfasning av modellen att batterierna hade säkerhetsbrister. Bristerna undersöktes och alla enheter som skulle kunna beröras har återkallats från distributörer och åtgärdats.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2019-06-03
  • Ärendenummer:19EV3241
  • Part i ärendet:ZOUND INDUSTRIES INTERNATIONAL AB
  • Tillverkare:ZOUND INDUSTRIES INTERNATIONAL AB
  • Typ av åtgärd:Annat
  • Varumärke:Marshall
  • Modell:Kilburn
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Annan

Tekniska brister

På grund utav produktionsfel vid tillverkning av själva batterierna som sitter i högtalaren har det inträffat incidenter. Batterierna har vid något utav de första laddningstillfällena blivit överhettade och batteriluckan skjutits upp. Då har de heta battericellerna blivit berörbara.

Åtgärder

Incidenterna bedöms så allvarliga utav Marshall och Zound Industries International AB att de återkallade de påverkade enheterna från distributörer och återförsäljare.

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Försäljningsstoppet påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2019-10-16